دریافت(بررسي انژكتور و ساختمان و طرزکار و انواع آن و مروري بر آزمايشهاي انژكتور)

وظيفه انژكتور دستگاهي است كه سوخت تحت فشار رادر دو مرحله انتهاي تراكم و شروع قدرت موتور در داخل هواي قشرده و داغ تطاق احترق وارد مي كند . فشار تزريق سوخت سوخت بداخل سيلندر بايد به اندازهاي باشد كه اطمينان پيدا كنيم. الف سوخت بطور كامل اتميزه شده. ب ب...
دریافت(بررسي انژكتور و ساختمان و طرزکار و انواع آن و مروري بر آزمايشهاي انژكتور)|30011720|ckl42078641|بررسي انژكتور و ساختمان و طرزکار و انواع آن و مروري بر آزمايشهاي انژكتور
هم اکنون فایل با موضوع بررسي انژكتور و ساختمان و طرزکار و انواع آن و مروري بر آزمايشهاي انژكتور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.وظيفهانژكتور دستگاهي است كه سوخت تحت فشار رادر دو مرحله انتهاي تراكم و شروع قدرت موتور در داخل هواي قشرده و داغ تطاق احترق وارد مي كند . فشار تزريق سوخت سوخت بداخل سيلندر بايد به اندازهاي باشد كه اطمينان پيدا كنيم.الف سوخت بطور كامل اتميزه شده. ب بتواند به خوبي در داخل هواي فشرده تحت شكل بخصوص و صحيح نفوذ كند و در ضمن بايد فرم اطاق احتراق و فرم و نوع پاشش با يكديگر منطبق باشد.ساختمان (شكل 23 2)انژكتور شامل : الف سوخت پاشب و نگهداره سوخت پاش است. سوخت پاش شامل سوپاپ سوزني و نشيمنگاه آن است. سوپاپ سورني توسط يك فنر فشرده كه در داخل نگهدارنده سوخت پاش تعبيه شده بر روي نشيمنگاه خود مي نشيند. فشار فنر روي سوپاپ سوزني را مي توان توسط يك عدد پيچ و مهره قفلي شكل (33 2) و يا با قرار دادن واشر در پشت فنر تنظيم كرد .انژكتور را معمولا با قرار دادن يك واشر مسي بين پايه انژكتور و سرسيلند به موتور وصل مي كنند و يا اينكه در بعضي از موتورها خود انژكتور در روي سرسيلندر پيچ مي شود در بيشتر موتور هاي تزريق مستقيم سوخت قبل از وارد شدن بداخل محفظه سوپاپ سوزني انژكتور و پاشيده شدن در داخل اطاق احتراق از داخل يك صافي كه درمجراي ورودي سوخت بانژاكتور واقع شده عبور مي كند .اين صافي ذرات را در خود نگاهداشته و از فرستادن انها به داخل انژكتور و صدمه دين سوزن جلوگيري مي كند .نگهدارنده سوخت پاش داراي دو اتصال است يكي از اين اتصالها مربوط به لوله اي مي شود كه پمپ فشار قوي را بانژكتور وصل نموده و سوخت تحت فشار را بداخل انژكتور هدايت ميكند , اتصال ديگر براي لوله برگشت سوخت اضافي از اطراف سوزن انژكتور به تانك است. معمولاً توسط درپوش سوخت پاش كه قسمت داخلي آن رزوه شده و مي تواند در روي بدنه انژكتور پيچيده محكم نگاهداشته مي شود. در موقع بستن مجدد درپوش سوخت پاش و هم چنين نصب انژكتور روي موتور حتماً بايد پيچ ها را با گشتاور معيني كه در كاتالوگ تعميراتي داده شده سفت كرد.سوخت تحت فشار پس از عبور از مجرائي كه در بدنه انژكتور تعبيه شده وارد محفظه زير سوپاپ سوزني مي شود.طرز كار:هنگاميكه فشار سوخت داخل لوله تحويل و انژكتور در اثر بالا آمدن پلانجر در بارل افزايش يافت سوپاپ تحويل واقع در بالاي پمپ فشار قوي از روي نشيمنگاه خود بلند مي شود و فوراً اين فشار زياد به محفظه زير سوزن انژكتور منتقل مي شود. اين فشار به جداره سوپاپ سوزني اثر نموده و نيروي حاصل سوپاپ سوزني را برخلاف نيروي فنر بالايش بلند مي كند. وقتي كه اين نيرو از نيروي فنري كه در روي سوپاپ سوزني است بيشتر شد, سوپاپ سوزني از روي نشيمنگاه خود بلند شده اتميزه شده در داخل اطاق احتراق پاشيده مي شود.حال هنگاميكه در اثر بالا آمدن پلانجر در داخل بارل شيار مارپيچي اطراف پلانجر بر مجراي ورود سوخت به داخل بارل منتقل شد, فشار در محفظه پمپ فوراً از بين مي رود و خيلي سريع سوزن انژكتور توسط فنر بالايش بر روي نشيمنگاه خود بر مي گردد و با بسته شدن سوپاپ تحويل توسط فنر بالايش همواره مقداري سوخت را تحت فشاري كه براي تزريق سوخت مورد لزوم است در داخل لوله تحويل و بدنه انژكتور ذخيره مي كند.انواع نازل يا سوخت پاشدر موتورهاي ديزل معمولاً دو نوع نازل مورد استفاده قرار مي گيرد, نوع سوراخدار (يك سوراخه و چند سوراخه ) و نوع زبانه اي يا پنتيل.

مطالب دیگر:
📚استانداردها و الگوهای مصرف📚استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی📚استانداردهای نقشه کشی📚استحاله مارتنزیت 2📚استخدام و ورود به خدمت📚استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار PFE📚استراتژی بازار یابی برای مرحله بلوغ و افول بازار📚استراتژی پردازی در دنيای پرآشوب📚استراتژی جودو📚استراتژی ها و رویدادها📚استراتژی های تجاری و بازاریابی📚استراتژی های رقابتی مايكل پورتر📚استراتژی های قیمت گذاری📚استراتژی های مطلوب📚استرس يا اضطراب📚استفاده از تصاویر در طراحی پیام📚استفاده از عدد در معماري📚استفاده از فشارهای بالای هیدرو استاتیک بر روی مخمر و درصنایع غذایی📚استفاده از کامپوزیت های FRP در ساخت بهسازی و تقویت سازه ها📚استفاده از ماشین بردار پشتیبان SVM برای تشخیص گوینده📚استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس در تغذیه گاوهای شیری و پرواری📚استفاده ازآنالو در آموزش شیمی📚استفاده ازآنالوگ در اموزش شیمی📚اسرار موفقیت اثری از برایان تریسی📚اسمز معکوس